Sofia Kyrka På Södermalm

on tisdag, 16 oktober 2012. Posted in Installationer

Q-sys och Omniline tar över i Sofia Kyrka På Södermalm

Sofia Kyrka På Södermalm

Q-sys och Omniline tar över i Sofia Kyrka

När Sofia Kyrka Skulle genomgå en kraftig renovering beslutades att även ljudsystemet skulle uppdateras. Kyrkan tog därför kontakt med DM-Audio där Jan Petersson tog fram ett systemförslag. Jan baserade systemet kring en QSC Core 250i. 250i är integrerad vilket undanröjer behovet av separata I/O frame:ar. Alla in- och ut-gångar sitter i denna konfiguration monterade i Coren själv. Samtidigt är systemet framtidssäkrat då det enkelt går att komplettera med I/O-frame:ar i ett senare skede. 

 

Högtaleriet består av ett antal hängningar med Martin Audio ”Omniline”. Ett mainsystem i stereo bestående av 12 st Omniline per sida, samt inte mindre än 7 mindre system med 4 omniline i varje. Dessa fungerar som fills i sidoskeppen, koret, samt på läktarna.

Ett av kraven från församlingen var att systemet skulle vara flexibelt i den meningen att det skulle kunna köras av vaktmästarna i samband med gudstjänster men även vara så pass avancerat att konserter skulle gå att arrangera med befintlig utrustning.

Lösningen blev att implemetera ett användargränssnitt på en Ipad där kyrkans vardagsaktiviteter kunde skötas. Förutom detta kopplades en Yamaha LS9 till anläggningen på vilken man kan utföra mer avancerad ljudkörning. På Ipaden kan alla högtalarzoner slås av och på samt att ett antal mikrofoner kan köras individuellt. Mårten Ihre stod med stöd av Jan Petersson för Q-sys programmeringen.

Social Bookmarks